Strijd tegen het lerarentekort!

Het Arbeidsmarktplatform PO stelt met de nieuwe regeling Tegemoetkoming voor vernieuwende aanpak terugdringen lerarentekort geld beschikbaar voor inspirerende ideeën die ervoor kunnen zorgen dat het tekort aan leraren wordt teruggedrongen.

Het tekort aan leraren in het basisonderwijs lijkt namelijk zowel kwalitatief als kwantitatief steeds groter te worden.

Besturen van scholen en pabo’s kunnen ideeën indienen. Het gaat vooral om ideeën die op lokaal niveau al bestaan, maar wellicht ook landelijk betekenis kunnen krijgen. Er wordt naar gestreefd dat leraren van elkaar kunnen leren door de ideeën en inspiraties met elkaar te delen.

De hoogte van de cofinanciering is maximaal 50%, waarbij het totale beschikbare bedrag voor 2017 € 225.000 is. Ideeën kunnen tot en met 31 mei 2017 worden ingediend.

TRIAS subsidieadviseurs