Subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen accommodaties & gemeenschapshuizen

Het doel van de Nadere subsidieregels duurzame maatschappelijke organisaties 2017-2018 is het stimuleren van het treffen van duurzaamheidsmaatregelen aan accommodaties en gemeenschapshuizen.

Subsidie wordt verstrekt aan schoolbesturen van scholen, verenigingen, stichtingen of gemeenten die het beheer voeren over een accommodatie of gemeenschapshuis, coöperaties die het beheer voeren over een accommodatie of gemeenschapshuis en energiecoöperaties (uitsluitend voor zonnepanelen) die een overeenkomst hebben gesloten met één van bovengenoemde doelgroepen.

Subsidie wordt verleend voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen aan accommodaties en gemeenschapshuizen. De hoogte van de subsidie is 25% van de werkelijke investeringskosten, met een maximaal subsidiebedrag van € 25.000 per accommodatie of gemeenschapshuis.

Aanvragen kunnen tot en met 21 december 2018 met een aanvraagformulier worden ingediend. Heeft u interesse om een aanvraag in te dienen? Neem dan contact op met TRIAS via 077-3560100 of stuur een e-mail naar: info@trias-subsidie.nl

TRIAS subsidieadviseurs