Subsidie voor verbetering van de werkgelegenheid in Zuid-Nederland!

Veel bedrijven hebben een tekort aan goedgeschoold technisch personeel. Dit komt omdat vraag en aanbod van het onderwijs vaak niet goed aansluit op de arbeidsmarkt. In december start in Zuid-Nederland een subsidieprogramma rondom dit thema: Systeemversterking Human Capital.

Subsidie waarvoor?
De nieuwe subsidieregeling is bedoeld voor samenwerkingsprojecten die bijdragen aan de verbetering van de aansluiting van het HBO/ WO-onderwijs op de arbeidsvraag naar technische geschoolde mensen.  Bijvoorbeeld projecten die het bedrijfsleven betrekken bij de programma’s en voorzieningen van het onderwijs- en kennisinstellingen. Denk aan het in kaart brengen van specifieke eisen die het bedrijfsleven stelt aan technische mensen of de toekomst van technische arbeid.

Subsidie aanvragen
De subsidie kan van 1 december tot en met 1 juni 2018 worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden van bedrijven, onderwijsinstellingen en arbeidsmarktpartijen. Om in aanmerking te kunnen komen moet het werkgelegenheidsproject in ieder geval:

  • gericht op technisch personeel van HBO- en WO-niveau;
  • bestaan uit een nieuwe aanpak om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen, zodat er meer en beter geschoold personeel voor het bedrijfsleven beschikbaar komt;
  • uitgevoerd worden in Zuid-Nederland, namelijk: Limburg, Noord-Brabant en Zeeland;
  • gericht zijn op kansen binnen de topsectoren High Tech Systemen & Materialen, Chemie of Agrofood, Logistiek, Life Sciences & Health, Biobased, Maintenance, , Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Projecten dienen vraag gestuurd te zijn en voorzien van een sterke businesscase, waaruit continuïteit van het project na de subsidieronde blijft. Bovendien dient sprake te zijn van betrokkenheid vanuit MKB bedrijfsleven.

Bent u benieuwd of programma ‘Systeemversterking Human Capital’ iets voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers bij TRIAS BV via 077-3560100.

TRIAS subsidieadviseurs