Subsidie voor (hernieuwbare) energie-innovatie!

Bent u bezig met een innovatief project dat leidt tot duurzame en kostenbesparende energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen*? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie! De regeling Hernieuwbare Energie zoekt namelijk innovatieve projecten die ervoor moeten zorgen dat de energiedoelstellingen gehaald worden. Benieuwd of uw project zich classificeert voor subsidie binnen deze regeling? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Hernieuwbare energie

 • Deadline: Mogelijk tot 31 maart 2018
 • Aanvragers: Samenwerkingsverband (minimaal één onderneming)
 • Subsidie: De subsidie bedraagt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 6 miljoen per project.
 • Voorwaarden:
  • Het project moet binnen 4 jaar na beschikking zijn afgerond;
  • Een project moet bestaan uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een energiedemonstratieproject of een combinatie van deze vormen;
   • Projecten van technology readiness level (TRL) 6 t/m 8 zijn gewenst, maar projecten gericht op TRL 4 of 5 worden niet uitgesloten.
* Hernieuwbare energiebronnen die in aanmerking komen zijn de volgende hernieuwbare, niet-fossiele energiebronnen: windenergie, zonne-energie, aerothermische (lucht), geothermische (bodem), hydrothermische (oppervlaktewater) energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas.
TRIAS subsidieadviseurs