Subsidiekansen voor R&D samenwerking in Oost-Nederland

Bent u bezig met een R&D-project en werkt u samen met partners om innovatieve ambities te verwezenlijken in Overijssel of Gelderland? OP-Oost heeft een budget van € 14,8 miljoen beschikbaar voor innovatieve projecten binnen de sectoren Agro & Food, Energie & Milieutechnologie (EMT), Health en Hightech Systemen & Materialen (HTSM),  al dan niet in combinatie met een andere S3-sector of ondersteunende sectoren ICT, water, creatieve industrie, chemie en maakindustrie.

Grote R&D-projecten (Algemene innovatie):

  • Openstelling: 3 oktober 2017 tot 28 februari 2018
  • Aanvragers: minimaal twee of meer onafhankelijke samenwerkende organisaties. Binnen het innovatieproject moet minimaal één MKB-er betrokken zijn die minimaal 35% van de kosten maakt en betaalt. Eén organisatie mag maximaal 70% van de kosten maken.
  • Subsidie: subsidie bedraagt minimaal € 250.000 en maximaal € 2 miljoen per aanvraag, waarbij het subsidiepercentage maximaal 40% van de subsidiabele kosten is.
  • Voorwaarde: minstens 25% van de activiteiten moet bestaan uit experimentele ontwikkeling.

Bent u benieuwd of het programma OP-Oost iets voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met ons op!

TRIAS subsidieadviseurs