Subsidieregeling Tel mee met Taal

De Subsidieregeling Tel mee met Taal ondersteunt en stimuleert initiatieven om laaggeletterdheid te voorkomen en te bestrijden.

In aanmerking voor ondersteuning komen werkgevers en samenwerkingsverbanden. Aan de werkgever kan subsidie worden verstrekt ten behoeve van het verbeteren van de taalvaardigheid van een werknemer, door middel van een opleidingstraject gericht op de taalvaardigheid die de werknemer beheerst op het referentieniveau 2F of lager en verzorgd door een opleider. De subsidie aan een samenwerkingsverband wordt alleen verstrekt voor een project dat onderdeel is van, of bijdraagt aan het verwezenlijken van de doelen van, een regionaal of lokaal taalakkoord dat is ondertekend door alle bij de aanvraag betrokken partijen en voldoet aan de gestelde voorwaarden. Tot slot is subsidie beschikbaar voor taaltrajecten voor laagtaalvaardige ouders en overige activiteiten in verband met laagtaalvaardige ouders.

De subsidie voor werkgevers en samenwerkingsverbanden bedraagt maximaal 67% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 50.000 per subsidieaanvraag. De subsidie bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 1 miljoen voor taaltrajecten voor laagtaalvaardige ouders en € 125.000 voor overige activiteiten in verband met laagtaalvaardige ouders.

Aanvragen kunnen online worden ingediend via de website: https://telmeemettaal.e-formulier.nl

Heeft u interesse om een aanvraag in te dienen? Neem dan contact op met subsidieadviesbureau TRIAS via 077-3560100 of stuur een e-mail naar info@trias-subsidie.nl

TRIAS subsidieadviseurs