Vergroot uw kans op internationaal succes!

Bent u een mkb-ondernemer en heeft u geen of weinig ervaring met zakendoen met internationale organisaties? Bent u bereid tijd en geld te investeren om deze markt te betreden? Dan is het inhuren van een erkend deskundige met behulp van de voucher internationale organisaties iets voor u.

In aanmerking voor een voucher komen:

 • mkb-ondernemingen, niet-gouvernementele organisatie en kennisinstellingen met relevante internationale ervaring;
 • mkb-ondernemingen die zich in samenwerkingsverband richten op de ontwikkeling van omvangrijke (infrastructurele) projecten.

Een voucher biedt aanspraak op vergoeding van maximaal 50% van de gemaakte kosten door private, externe deskundigen verrichte consultancydiensten (inclusief btw en exclusief reis- en verblijfskosten). De vergoeding bedraagt maximaal € 10.000 voor individuele aanvragers (voucher A) en maximaal € 25.000 voor samenwerkingsverbanden (voucher B). Een voucher heeft een geldigheidsduur van zes maanden.

 • voor individuele aanvragers (voucher A):
  • tender search;
  • registratie bij internationale organisatie(s);
  • business case ontwikkeling;
  • review business propositie, marketing, communicatie, etc.;
  • analyse gehanteerde selectiecriteria en voorbereiden documenten en (standaard) teksten;
  • opstellen bid documenten;
  • contractvoorbereiding; of
  • advies en training over bedrijfsontwikkeling en organisatie.
 • voor samenwerkingsverbanden (voucher B):
  • facilitering vorming samenwerkingsverbanden;
  • scoping van het gezamenlijke project;
  • verkenning van financieringsconstructies; of
  • business case ontwikkeling.

TRIAS subsidieadviseurs