Subsidie voor innovatieve, duurzame en maatschappelijke projecten

Werkt u aan een duurzaam, innovatief of maatschappelijk project? Maar ontbreekt het aan financiering om dit uit te werken? Dan bent u bij TRIAS aan het goede adres! TRIAS is een subsidieadviesbureau dat organisaties helpt bij het zoeken naar, aanvragen van en verantwoorden van financieringsmogelijkheden. Wij nemen u dan ook graag mee in de kansen die het subsidie-, fondsen- en financieringslandschap u bieden!

Het landschap kenmerkt zich in drie thema’s: Innovatie, Duurzaam en Maatschappij. In de onderstaande paragrafen wordt er nader in gegaan op deze onderwerpen. Daarnaast maakt u ook kennis met enkele succesverhalen!

Innovatie


Nieuwe Europese programmaperiode biedt miljarden aan subsidie voor innovatie
De komende zeven jaar biedt kansen voor innovatieve ondernemers in Zuid-Nederland. “Elke zeven jaar stelt de Europese Unie opnieuw haar beleid vast in de vorm van een Europese Programmaperiode”, legt Ron uit. “Daarin wordt vastgelegd waar het geld naartoe gaat en wat dit gaat kosten. Voor de periode 2021-2017 heeft de Europese Raad een nieuw pakket gepresenteerd, inclusief beleid en een grote pot met geld. Het gaat in totaal om 1.074 miljard euro – 1,1% van het bbp van de EU – waarvan 11 miljard euro naar Nederland gaat. Hiervan is naar verwachting 109 miljoen euro bestemd voor OP-Zuid een subsidieprogramma waar innovaties in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland gebruik van kunnen maken. Daar komt dan nog een bedrag van de Nederlandse overheid bij.” Of je als ondernemer over een deel van deze enorme pot kunt beschikken, hangt mede af van in hoeverre je innovatie baanbrekend is en in lijn loopt met het beleid van de Europese Unie.

Om in aanmerking te komen voor een subsidie via een van de eerder genoemde fondsen, is een goede voorbereiding essentieel. “Hoewel de EU bij elke nieuwe periode de intentie heeft om de regelgeving voor het bedrijfsleven te vergemakkelijken en het aantal administratieve handelingen te verlagen, blijft het nastreven van een single book rule lastig. Als subsidieadviesbureau kijken wij altijd met een kritische blik of de subsidie past bij de innovatie en de onderneming. Op basis van gesprekken kunnen wij vrij snel een inschatting maken welke subsidieregeling het beste bij de innovatie past.

Ontwikkeling van de BioCool coolcoat
Lamoral Coatings ontwikkelt, samen met partner Bintell, een unieke coating. Het product, BioCool coolcoat genaamd, is dankzij de samenstelling bestand tegen zeer extreme weersomstandigheden. In nauwe samenwerking met TRIAS werd een MIT R&D-subsidie aangevraagd die ook is toegekend. Het ontwikkelen, produceren en vermarkten van extreem duurzame coatings, zo omschrijft directeur en mede-eigenaar Theo Verweerden de core business van Lamoral Coatings. “Dat doen we voor verschillende industrieën. De samenstelling van de coating is afhankelijk van de applicatie. Bij toepassing op gebouwen, op daken is er veel aandacht voor het aspect koeling. Verwerken we coatings in textiel, dan wordt er bijvoorbeeld sterk gekeken naar het waterafstotend effect.” Momenteel ontwikkelt Lamoral een unieke coatingtechnologie die de meest extreme weersomstandigheden aankan. Daarmee is het product een belangrijk middel om hittestress in vooral bebouwde omgevingen tegen te gaan. Veel efficiënter dan de reeds bestaande producten, maakt Verweerden duidelijk.

Bij de kennismaking werden volgens Verweerden verschillende subsidiemogelijkheden besproken. “Daarna zijn we gezamenlijk gaan brainstormen over de beste subsidiemogelijkheid.” Tijdens de eerste intakegesprekken bleek al snel dat een aanvraag voor een MIT R&D-subsidie de meeste kans van slagen had, vertelt hij. “Wij hebben vervolgens de content aangedragen; TRIAS heeft de aanvraag succesvol opgesteld.

Innovatieve projecten

Duurzaam


Subsidie, de groene versnellingsmotor van duurzaamheid.

Voor de komende jaren zal gelden dat de thema’s duurzaamheid, energiebesparing en milieu een steeds prominentere rol zullen gaan spelen in alle mogelijke subsidies die het Rijk en Europa beschikbaar stellen. Een voorbeeld uit de praktijk waar TRIAS aan heeft bijgedragen is de verduurzaming van Limburgse bedrijventerreinen.

Verduurzaming Limburgse bedrijventerreinen
De samenleving staat voor een imposante opgave. Er worden namelijk te veel broeikasgassen uitgestoten. Met als direct gevolg dat de aarde opwarmt en dat het klimaat verandert. Coenen: “Deze klimaatverandering kan tegen gegaan worden door een transitie naar duurzame opwekking en besparing van energie. Grootverbruikers van energie zijn de bedrijventerreinen. Om deze reden heeft Vereniging Ondernemend Venlo samen met een groot aantal ondernemers besloten om bedrijventerreinen te gaan verduurzamen. Het verduurzamen van de bedrijventerreinen rust op twee pijlers. Enerzijds zal het project zich richten op de omslag van fossiele brandstoffen naar collectieve duurzame energieopwekking op bedrijventerreinen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat als op 20% van de daken van de Limburgse bedrijven zonnepanelen liggen, Limburg bijna 50% van haar klimaatdoelstelling voor 2030 heeft gehaald als het gaat om duurzame opwekking van energie. Anderzijds zullen de bedrijventerreinen worden aangepast aan de klimaatverandering. Door hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren en door een groene inrichting, kunnen bedrijventerreinen klimaatbestendig worden gemaakt. Om tot deze collectieve uitrol te komen hebben zij subsidie verkregen vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en van de Provincie Limburg.”

Gesubsidieerde duurzaamheidsmaatregelen

Maatschappelijk


Projecten met een maatschappelijke bijdragen hebben het vaak moeilijk om aan voldoende financiële middelen te komen. Het gaat dan vaak om projecten op het gebied van cultuur, natuur en het sociale domein. Verenigingen, stichtingen en gemeenten lopen bij de uitvoering vaak tegen deze beperkende factor aan. Om juist deze projecten toch tot uitvoering te laten komen zijn er verschillende subsidieregelingen en fondsen in het leven geroepen. Denk aan de bekende programma’s zoals Interreg, POP3 en ESF. Maar ook het Prins Bernhard Cultuurfonds, Oranje Fonds, VSBfonds en verschillende provinciale regelingen.

Venlo maakt van erfgoed erfgoud
TRIAS helpt de gemeenten Venlo bij het verwerven van financiering voor de  restauratie van verschillende monumentale panden in de stad. De Venlose binnenstad telt veel, vaak eeuwenoude monumentale panden. Het is de taak van de gemeentelijke erfgoeddeskundige Roy Denessen om daar een goed strategisch beleid voor te bepalen – net zoals voor het ander erfgoed in de stad. “De vraag daarbij is, hoe laat je al dat erfgoed renderen, zorg je ervoor dat het naast een mooie uitstraling ook iets oplevert. Dat betekent met pandeigenaren in gesprek gaan en samen bekijken hoe we dat kunnen bewerkstelligen.”

Het restaureren en herbestemmen kost veel geld. Financiering van derde partijen is van groot belang, zegt Denessen. “Daarom werken we alweer jaren samen met TRIAS, hebben we inmiddels zo’n vijftien projecten met ze gedaan, waaronder de twee monumentale binnenstadpanden en de schoorsteen.” De gemeente Venlo heeft niet al te veel geld, merkt hij op. Vaak kan ze niet meer doen dan een aanjaagpremie beschikbaar stellen. “Om te laten zien dat we een project belangrijk vinden en om iets in beweging te krijgen.”

Bij TRIAS, vertelt Denessen, weten ze precies welke kanalen te bewandelen om bij de juiste subsidies uit te komen. “Bijvoorbeeld Europese Interreg-subsidies of Provinciale subsidies. Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter. Neem de Wienerberger-schoorsteen. Daar hebben zij ook meegedacht in het zoeken naar een passende bestemming en op welke wijze dat te financieren.”

Gefinancierde maatschappelijke projecten

Wilt u meer projecten weten over projecten die succesvol zijn geworden door middel van subsidies? En hoe wij kunnen helpen bij uw project? Neem dan contact met ons op!

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft”

Vincent TheNeuroplast

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is”

Sander van Lier

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

Mitch GielenExperience Republic

“TRIAS is er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan”

Gerard FokkensStichting Cultureel Erfgoed Tegelen

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

Theo VerweerdenLamoral Coatings

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen”

John KragtingGemeente de Bilt

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“Lang en intensief traject tot een goed einde gebracht dankzij TRIAS”

Eric HeitzerMoveoo

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIASbij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bart CuyversWessem Port Services

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

Laatste nieuws