Subsidies voor bedrijven

1. Innoveren en Ontwikkelen

Horizon 2020

De algemene doelstelling van Horizon 2020 is het opbouwen van een samenleving en een wereldwijd toonaangevende economie in de gehele Unie, die gebaseerd zijn op kennis en innovatie, terwijl tegelijkertijd een bijdrage tot een duurzame economie wordt geleverd.

lees meer>

MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

De subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) is bedoeld om het MKB actiever bij het topsectorenbeleid te betrekken.

lees meer>

WBSO

Het doel van de WBSO is het stimuleren van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door het Nederlandse bedrijfsleven.

lees meer>

2. Internationaal Ondernemen

Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI)

De subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies biedt mogelijkheden voor Nederlandse export en investeringen.

lees meer>

Starters for International Business

Het doel van het onderdeel internationaliseringsvouchers faciliteit Starters International Business is het vergroten van het aantal ondernemingen dat duurzaam internationaal onderneemt.

lees meer>

3. Energie en Milieu

EIA Energie-investeringsaftrek

De EIA is een belastingfaciliteit. De faciliteit houdt in dat een bepaald percentage van relevante investeringen in desbetreffend jaar van de winst kan worden afgetrokken.

lees meer>

MIA Milieu-investeringsaftrek

De Milieu-investeringsaftrek is bedoeld om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te bevorderen.

lees meer>

Stimulering duurzame energieproductie (SDE+)

Het doel van SDE+ is het stimuleren van energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen.

lees meer>

VAMIL Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

De VAMIL is een belastingfaciliteit. Organisaties kunnen een bedrijfsmiddel versneld, normaal of vertraagd afschrijven.

lees meer>

4. Regionale mogelijkheden

Limburg Business Development Fonds (LBDF)

Het LBDF dekt met een mix van financiƫle middelen binnen elke fase in de ontwikkeling van idee naar markt.

lees meer>

LimburgMakers

Via LimburgMakers krijgt het MKB een integraal stimulerings- en ondersteuningsprogramma aangeboden waarmee zij zich verder kan ontwikkelen en haar concurrentievermogen structureel kan verbeteren.

lees meer>

Subsidie Jonge Landbouwers

Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers.

lees meer>

Subsidieregeling haalbaarheidsstudies Noord Brabant

Subsidie kan worden verstrekt aan projecten gericht op de uitvoering van een haalbaarheidsstudie ter voorbereiding op een innovatieproject.

lees meer>

5. Financieringsmogelijkheden

Qredits

Qredits helpt startende en bestaande ondernemers bij het succesvol (door)starten van hun bedrijf.

lees meer>
TRIAS subsidieadviseurs