E-Learning subsidies

NextStep@EU

Wilt u deskundigheid op het gebied van subsidieverwerving vergroten dan is NextStep@EU de online omgeving om dit bereiken.  De e-learning portal NextStep@EU is een training om uw expertise op het gebied van subsidies te vergroten. De modules helpen u bij het voorbereiden van uw organisatie, het matchen en het aanvragen zelf, de uitvoering en einddeclaratie.. Deze e-learning tool past bij de nieuwe tijd en de nieuwe financiële realiteit waarin o.a. gemeenten verkeren. NextStep@EU biedt daarom de mogelijkheid te studeren waar en wanneer u wilt. TRIAS heeft in samenwerking met de VNG deze e-learning portal ontwikkeld om organisaties  te ondersteunen subsidie kansen te benutten. De modules bieden u theoretische kennis, maar zijn vooral praktijkgericht.

Met NextStep@EU wordt een laagdrempelige manier geboden om efficiënt gebruik te maken van provinciale, landelijke en Europese subsidies. Hierin kan ook maatwerk worden geboden. Naast de mogelijkheid om de modules zelfstandig te volgen, bestaat ook de optie (groepen van) medewerkers om de modules onder begeleiding van TRIAS ‘in-company’ te volgen.

Modules

Er worden drie modules aangeboden, namelijk voorbereiding, match & ontwikkeling subsidieaanvraag en uitvoering. U kunt één van deze modules aankopen maar wij bieden u ook de mogelijkheid om voor een totaalpakket te kiezen. Door deze modules te volgen en in de praktijk te brengen, is de coördinatie én het werken met subsidies geborgd binnen uw organisatie. Bij aankoop van één module heeft u drie maanden toegang tot de e-learning portal. Bij aankoop van drie modules kunt u zes maanden gebruik maken van de online leeromgeving.

Kennis delen en uitwisselen

De online leeromgeving maakt het gemakkelijk om kennis uit te wisselen met collega’s. De nieuwste Europese fondsen zijn meegenomen in de leeromgeving, evenals mogelijkheden op nationaal en provinciaal niveau. Tevens houden we u continue op de hoogte van het laatste nieuws uit Europa.

Certificaat

Na afronding van een module mailt u het ingevulde werkboek met praktijkopdrachten naar info@nextstep.eu. U ontvangt korte feedback en een certificaat van deelname. Dit certificaat is gebaseerd op PE punten (Permanente Educatie).

Meer weten?

Wilt u meer informatie over dit product? U kunt informatie opvragen door te bellen naar 077- 3000003 of neem een kijkje op de website.
TRIAS subsidieadviseurs